flaga unii

piątek, 05 listopad 2021 12:59

DOTACJE UE

Informujemy, iż rozpoczęliśmy realizację umowy nr POIR.03.03.03-30-0032/20-00 z dnia 2020-11-03 w ramach projektu Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych ? Go to Brand VI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych ? Go to Brand.

W ramach projektu pod tytułem ?Rozwój COFRAMA Sp. z o.o. poprzez promocję marki Nortec PRO - profesjonalne wyposażenie warsztatów samochodowych? firma Coframa sp. z o.o. będzie promowała na arenie międzynarodowej własną markę Nortec w grupie produktów Nortec PRO będących profesjonalnymi urządzeniami do wyposażenia warsztatów samochodowych i stacji diagnostycznych.

Celem projektu jest międzynarodowa promocja urządzeń wyposażenia warsztatowego marki NORTEC grupa PRO poprzez udział w 7 imprezach targowych jako wystawca oraz w 4 misjach gospodarczych połączonych z wizytą na targach.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie przychodów z eksportu produktów markowych oraz rozwój współpracy międzynarodowej, pozyskanie nowych kontrahentów i wejście na nowe rynki.

Projekt realizowany jest w okresie od 01/04/2020 do 30/06/2022 na kwotę ogółem 293 800.00 PLNw tym dofinansowanie pomocy publicznej 60% w kwocie 220 350.00 PLN z kwoty kwalifikowanej 293 800.00 PLN.

 

Załącznik PL pdf 155498 640

Attachment EN pdf 155498 640

 

dotacje.jpg

 

 

 

 

 

      Gazele 2015 RGB       gazele white1

Copyright 2021 ? coframa.pl | All rights reserved

ul. Świerkowa 32, 62-020 Rabowice | woj. wielkopolskie
tel.: 613071001 | email: biuro@coframa.pl | NIP: 9511979805